Jsem porodní asistentka v komunitní péči, mám registraci u Magistrátu hlavního města Prahy.  Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu KSZŠ v Belgické ulici v Praze. V roce 2008 jsem ukončila vysokoškolská  studia na Caledonian University v Glasgow -  Bachelor of Science in  Midwifery. Pracovala jsem Porodním domě u Čápa v Praze a prošla jsem ojedinělým školením německé porodní asistentky Barbary Kosfeld. 

Zdraví je právo dané narozením, zdravému životnímu stylu  jsem se věnovala již od střední školy. Cítila jsem, že zdravé ženy mohou rodit jinak, než co jsem viděla v běžných porodnicích. Psal se rok 1979 , pak přišla sametová revoluce a další změny s ní spojené, A tak to všechno nabralo směr poznávání a cestu , která  mě stále naplňují radostí a baví mě. 

V roce 2003 jsem založila jednu z prvních praxí pro samostatné porodní asistentky v Praze - Alfa-asistentky. Tento program stále běží a pracuje se na jeho aktivním rozvoji. Sdílená praxe, vzájemná  supervize, naplnění filosofie ICM a WHO  v praxi.