Jsem porodní asistentka v komunitní péči, mám registraci u Magistrátu hlavního města Prahy.  Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu KSZŠ v Belgické ulici v Praze. V roce 2008 jsem ukončila vysokoškolská  studia na Caledonian University v Glasgow -  Bachelor of Science in  Midwifery. Pracovala jsem kromě jiného ve vrchlabské porodnici a  v Porodním domě u Čápa v Praze a prošla jsem lektorskými kurzy německé porodní asistentky Barbary Kosfeld v letech 2002 - 2020.

Zdraví je právo dané narozením, zdravému životnímu stylu se věnuji mnoho let a ráda své zkušenosti  - jak projít  co nejzdravěji  těhotenstvím, porodem a šestinedělím -  předávám nastupující generaci mladých žen.  Porod a vše okolo něho patří mězi největší životní prožitky. Lze ženu provést těhotenstvím a navést ji v očekávání,  která je ideální právě pro ni.

Každé těhotenství a porod , stejně jako každá žena, je individuální. 

V roce 2003 jsem založila jednu z prvních autonomích praxí porodní asistentky v Praze  s názvěm Alfa-asistentky. Cílem bylo poskytnout ženám dostatek času a informací, provést je odborně těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Praxe byla podpořena filosofií ICM a WHO.